Geçtiğimiz yıl Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin birinci fazını başarıyla tamamlayan CEİD, Ocak 2020 tarihi itibariyle projenin ikinci fazını yürütmeye başladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2020

CEİD Etkinliklere ve Proje Tanıtımlarına Devam Ediyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin birinci fazını başarıyla tamamlayan CEİD, Ocak 2020 tarihi itibariyle projenin ikinci fazını yürütmeye başladı. İlk projede elde edilen çıktıları paylaşmak ve projenin ikinci fazında yapılacakları anlatarak işbirliklerini güçlendirmek amacıyla CEİD yönetim kurulu üyeleri etkinliklere ara vermeden devam ediyor.

Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu 24 Şubat 2020’de Yanındayız Derneği’nin Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu kapsamında, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak yürüttüğü ‘İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ projesinin Uzmanlar Atölyesi’ne CEİD’i temsilen katıldı. Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Serpil Sancar ise Edremit Belediyesi tarafından 9 Mart 2020’de düzenlenen “Fırsat Eşitliğinin Ötesinde Kadınlar” konulu panele katılarak Projenin birinci fazının çıktılarını paylaştı. Projenin ikinci fazında nelerin hedeflendiğini anlattı.

Yönetim kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız ise 10 Mart 2020’de Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi (DPK), İsveç Büyükelçiliği ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen “Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” başlıklı toplantıda bir sunum yaptı. Parmaksız, yaptığı sunumda evrensel bir norm olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izlemenin önemine değinerek, bu konuda önemli bir girişim olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz I’in çıktılarını tanıtarak Faz II’de hedeflenenleri sıraladı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.