15-16 Kasım 2022 tarihlerinde online olarak “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bu?tc?eleme Eg?itimi”, 24 Kasım 2022’de Tarsus Belediyesi, 07 Aralık 2022’de Tepebaşı Belediyesi ve 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde Çankaya Belediyesi ile eğitimler gerçekleştirdik. 27 Kasım 2022’de ise yerel eşitlik eylem planı hazırlama toplantısında Tepebaşı Belediyesi ile bir araya geldik.

Yayın Tarihi: 29.12.2022

Belediyelerle Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

15-16 Kasım 2022 tarihlerinde belediye çalışanlarının katılımıyla “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi” yapıldı. Emel Memiş ve Reyhan Karababa tarafından gerçekleştirilen online eğitimde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yerelde Planlama ve Bütçeleme”, “Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme”, “Planlamada Gösterge Belirleme ve Performans Ölçümü”, “Yerel Eşitlik Eylem Planları ve İzleme: Örneklerle Uygulama” başlıkları ele alındı.

24 Kasım 2022’de Tarsus Belediyesi ve 07 Aralık 2022’de Tepebaşı Belediyesi ile eğitimler yapıldı. Burcu Yakut Çakar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ile belediye hizmetleri ve kentsel hizmetler arasındaki ilişki ele alındı. Eşitlik politikaları belediyenin hizmetlerini nasıl geliştirebilir, sorusu üzerinde duruldu ve planlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesi yolları tartışıldı. Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) nasıl hazırlanmalı ve YEEP'ler belediye hizmetlerinin geliştirilmesine nasıl katkı sunar, eşitliğin sağlanmasında nasıl bir işlevi vardır, sorularına yanıtlar verildi.

14-15 Aralık 2022 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi’nde görevli personelle toplumsal cinsiyete duyarlı planlama ve bütçeleme eğitimi gerçekleştirildi. Emel Memiş ve Reyhan Karababa tarafından verilen eğitimlere, Basın ve Yayın, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak, Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler, Sosyal Yardım İşleri, Strateji Geliştirme, Veteriner İşleri, Yapı Kontrol ve Yazı İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden personel katıldı.

27 Kasım 2022’de ise Sunay Demircan moderatörlüğünde, yerel eşitlik eylem planı hazırlama toplantısında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile bir araya geldik. Toplantıda; iç paydaşların plana aktif olarak katılması, çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl içerilmesi, veri toplama ve analizi gibi başlıklar ele alındı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.