CEİDİzler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Açık Hibe Çağrısında, başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların uygulama süreçlerinin izlenmesi için beş Bağımsız Değerlendirici görevlendirilecektir.

Yayın Tarihi: 26.01.2021

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”, kısa adı CEİDİzler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje 2 Ocak 2020-30 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Görev Tanımı

CEİDİzler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Açık Hibe Çağrısında başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların yürütüm süreçlerinin izlenmesi için 5 Bağımsız Değerlendirici görevlendirilecektir. Hibe Başvuruları 31 Mart 2021 tarihinde sonlanacak ve izleyen 60 gün içinde başvurular değerlendirilecektir.

Hibe Programlarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme ve seçim aşamaları şu şekilde olacaktır:

 • Başvuruların İdari Uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Proje Başvuru Formunun değerlendirilmesi,
 • Şartlı olarak kabul edilen Projeler için Başvuru Sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelere dayanarak Projenin, Başvuru Sahibinin, Eş-başvuranların ve Bağlı Kuruluşların uygunluğunun kontrol edilmesi.

Programda görev alacak değerlendiricilerin aşağıda belirtilen profile uygun niteliklere sahip olması beklenmektedir.

Genel mesleki deneyim:

 •  En az 15 yıllık Profesyonel Deneyime Sahip olmak,
 •  Proje döngüsü yönetimi bilgisine sahip olmak,
 •  Teklif Çağrısı değerlendirme sürecinde bulunmuş olmak,
 •  AB tarafından fonlanan hibe sözleşmeleri veya hibe programlarının uygulama sürecinde bulunmuş olmak tercih nedenidir.

Özel mesleki deneyim:

 •  Aşağıdaki konuların birinden veya birkaçından en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak:
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • Gösterge Temelli İzleme,
 • Sivil Toplum Kuruluşları için uygulanan hibe programları,
 • AB mali yardımları kapsamında STK’lara yönelik uygulanan projelerde çalışmış olmak (hibe projeleri dahil Uzman, eğitmen vb. olmak).
 •  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi tercih nedenidir.

Başvuru: Adayların İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Bağımsız Değerlendirici” yazarak, en geç 25 Şubat 2021 tarihine kadar ik@ceid.org.tr adresine mail atmalarını önemle rica ederiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.