Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, 12 Ekim Çarşamba günü Ankara’da toplandı. Toplantıda proje faaliyetleri ve işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemek için oluşturulan göstergeler tartışıldı, CEİM tanıtımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2022

Ankara'da Bir Araya Geldik

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, Ankara’da toplandı. 12 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi, BoMoVu (Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Hareketi), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Çankaya Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Tez-Koop-İş Sendikası ve Uçan Süpürge Vakfı temsilcileri katıldı.

Toplantı, CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün açılış konuşması ile başladı. Gülay Toksöz, konuşmasında 2021-2022 yıllarını kapsayan Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu’nu ve raporda yer alan CEİD endeksini tanıttı. Bunun yanında, hak temelli izleme sürecine Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun katkısının öneminden bahsetti.

CEİDizler Projesi Uzmanı Elif Topkaya Sevinç, Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun yapısı, işlevi ve grubun daha önceki toplantıda getirdiği öneriler konusunda bilgi aktardı. Ardından CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener, grubun son toplantısından itibaren gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Sunumda, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin bilgi de aktarıldı, katılımcıların katkı ve önerileri alındı.

Katılımcı kurumların faaliyetlerine ilişkin aktarımların ardından, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemek için oluşturulan göstergeler tartışıldı.

Atölyenin öğleden sonraki oturumda Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) Koordinatörü Hasan Akcan tarafından CEİM tanıtımı yapıldı ve kullanım uygulamaları sunumu gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.