Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen CEİDizler projesinin ilk Yerel Eşitlik İzleme Platformu (YEİP) toplantısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2020

Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi!

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen CEİDizler projesinin ilk Yerel Eşitlik İzleme Platformu (YEİP) toplantısı gerçekleştirildi.

CEİDizler Ankara Yerel Koordinatörü Sevinç Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, CEİD tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin çıktıları paylaşıldı ve bu projenin devamı olan CEİDizler hakkında detaylı bilgi verildi.

Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan toplantıya, Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri, kamu yararına çalışan meslek örgütleri, belediyelerin ilgili birimleri, sendikalar ve odaların kadın komisyonlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi. CEİD Yönetim Kurulu ve CEİDizler proje ekibinin de yer aldığı toplantıda, Platforma yeni katılacak temsilcilerle olası iş birliklerinin sağlanması ve güçlendirilmesi üzerine konuşuldu.

Toplantı, yakın zamanda, Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformunun ilk faz bileşenleri ve ikinci faz bileşenlerinin birlikte katıldığı daha geniş bir toplantının yapılacağı bilgisi verilerek sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.