18 Ocak 2022’de yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, Planlama Atölyesi’nde belirlenmiş olan başlıklar ve göstergeler tartışıldı ve Ankara Yerel Eşitlik İzleme Planı’nda hangi göstergelerin yer alacağına karar verildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2022

Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantısı

Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformu faaliyetlerine devam ediyor. 18 Ocak 2022’de yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, Planlama Atölyesi’nde belirlenmiş olan başlıklar ve göstergeler tartışıldı ve Ankara Yerel Eşitlik İzleme Planı’nda hangi göstergelerin yer alacağına karar verildi.

Toplantıya 17 Mayıs Derneği, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Ankara Büyükş ehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Ankara Tabip Odası, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Belediyesi, Eşit Nesiller Derneği, Gazi Üniversitesi, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, Kadın Çalışmaları Derneği, Kaos-GL, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu, Tez Koop-İş Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Uçan Süpürge Vakfı, Ufuk Üniversitesi CTS ve Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi temsilcileri katılım sağladı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.