Ankara’da Yerel Eşitlik İzleme Platformu birçok sivil örgütün katkısıyla büyüyor ve güçleniyor. CEİDizler Projesinin en önemli amaçlarından biri de Proje uygulama illerinde o ilin kendi dinamiğine hâkim, sorunlarını bilen ve çözümlerine ilişkin ortak akılla hareket edecek yerel izleme platformlarının oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Bu amaçla tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Ankara’da da platform toplantılarımız aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2021

Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantıları Devam Ediyor.

Ankara’da Yerel Eşitlik İzleme Platformu birçok sivil örgütün katkısıyla büyüyor ve güçleniyor.

 

CEİDizler Projesinin en önemli amaçlarından biri de Proje uygulama illerinde o ilin kendi dinamiğine hâkim, sorunlarını bilen ve çözümlerine ilişkin ortak akılla hareket edecek yerel izleme platformlarının oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Bu amaçla tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Ankara’da da platform toplantılarımız aralıksız devam ediyor.

 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya, Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri, kamu yararına çalışan meslek örgütleri, belediyelerin ilgili birimleri, sendikalar ve odaların kadın komisyonlarının temsilcileri katılım gösterdi. Ankara Yerel Koordinatörü Sevinç Ünal ve Proje Direktörü Ülker Şener’in moderatörlüğünde 10 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda, Ankara’daki mevcut durum değerlendirilerek, katılımcı örgütlerin deneyimleri ışığında CEİDizler Projesi kapsamında atılması gereken adımlar, yürütülmesi planlanan faaliyetler ve Ankara’ya özgü stratejiler tartışıldı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.